Ön Değerlendirme,Mülakat ve Fiziki Yeterlilik sınavına katılacak

ÖN DEĞERLENDİRME VE MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

İl Değerlendirme ve seçme kurulunca yapılacak ön değerlendirme işlemleri

Adayların ikamet ettiği İl Emniyeti Müdürlüğüne başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte belirlenen tarihler arasında başvurmaları gerekmektedir.

İl Değerlendirme ve Seçme Kurulunca adaylar bizzat görülerek; fiziki görünüşü, konuşma düzgünlüğü ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre değerlendirmesi yapılır. Ön değerlendirme oy çokluğu ile yapılır ve “POMEM öğrenci aday adayı olur” veya “POMEM öğrenci aday adayı olamaz” şeklinde karar verilir. İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu kararına itirazda bulunulamaz

Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına katılacak adayların belirlenmesi

Ön değerlendirme sonucuna göre;

1-Haklarında “POMEM öğrenci aday adayı olur” kararı verilenlerin, Başkanlıkça KPSS puanına göre,  erkek ve bayan olmak üzere en yüksek puandan başlanarak ayrı ayrı listeleri oluşturulur. O yıl belirlenen kontenjan miktarının erkek ve bayan toplam öğrenci sayısının en fazla üç (3) katı kadar aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanır.

2-Genel Müdürlükçe belirlenen mülakat sınavına girecek ve girmeyecek adayların listeleri tebliğ edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilir. Listeler ilan panolarına asılarak beş (5) gün süreyle ilânen tebliğ edilir.

3-İl Emniyet Müdürlüklerince sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınavlara giriş belgesi düzenlenerek verilir. Bu belge ile adaya sınavlara gireceği yer ve tarih tebliğ edilmiş olur.

Mülakat Sınavı

Mülakat sınavı, Ön değerlendirme sonucunda POMEM öğrenci aday adayı olur kararı verilenlere, belirtilen bölge merkezlerinde yapılır.

Mülakat sınavında;

a) Adayların her birinden, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisini çekmeleri istenir ve çektikleri konu ile ilgili konuşma yapmaları sağlanır. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Mülakat sınavında adayların; Konu Hakkında Bilgi Düzeyi, Kendisinden İstenileni Kavrama, Kendine Güven Duyma ve Sözlü İfade Becerisi olmak üzere dört (4) ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır.

b) Değerlendirme, her bir kriter için 15’er puan olmak üzere toplam 60 puan üzerinden yapılır. Komisyon üyelerinden her biri bir kriteri değerlendirir. Adayın mülakat puanı; komisyon üyelerinin vermiş oldukları puanların toplamından oluşur.

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Fiziki yeterlilik sınavında, adayların fiziksel hareket kabiliyetleri Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre ölçülür. Adayların fiziki yeterlilik puanları, komisyonun ortak kararıyla belirlenir.

Adayların fiziki yeterlilik kabiliyetleri 40 puan üzerinden yapılır.

Başarı Listesinin Düzenlenmesi

KPSS ve mülakat-fiziki yeterlilik sınavı puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucu eşitlik olması halinde, önce KPSS puanı fazla olan, onun da eşit olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asil, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak belirlenir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !