POMEM Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

) Form dilekçe,(İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinden Temin edebilirsiniz)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

c) Lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

d) Sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge, (Askerliğini yapan adaylardan terhis belgesi istenecek, askerliğini yapmayan adaylardan başvuru anında belge istenmeyecek ancak sınavı kazanmaları halinde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerince kayıt esnasında “Kayıt Olmasında Askerlik Yönünden Sakınca Yoktur” ibareli belge istenecektir.)

e) 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

f) İkametgah belgesi,

g) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

h) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,

i) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

j) KPSS sonuç belgesinin fotokopisi veya noterden tasdikli örneği

istenir.

Belgelerin aslı başvuru sırasında görevliye ibraz edilir. Adaylardan alınan belge fotokopileri görevli tarafından asıllarıyla karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !